กิจกรรม


การเลือกตั้งประธานนักเรียน 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 00:52โดยโรงเรียนบ้านหนองโนน้อย สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 01:20 ]


ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน

โพสต์22 เม.ย. 2557 23:36โดยพีรพล กองศรี

โรงเรียนบ้านหนองโนน้อยประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน  ชี้แจงรายละเอียด ต่างๆ  ก่อนปิดภาคเรียน เมื่อ  19  มีนาคม  2557

ต้อนรับผอ.ใหม่

โพสต์7 พ.ค. 2556 20:37โดยเว็บไซต์ ชัยภูมิ1

นายพีรพล  กองศรี ได้รับคำสั่งย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่  25 ธ.ค.55

ประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์7 พ.ค. 2556 20:32โดยเว็บไซต์ ชัยภูมิ1

โรงเรียนบ้านหนองโนน้อยได้รับการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพกิจกรรม "๑๑๗ วันจากวันแม่สู่...วันพ่อ"

โพสต์8 พ.ค. 2555 21:18โดยสายรุ้ง ผางจันดา

ภาพกิจกรรมการทำนาโรงเรียน

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1

1-6 of 6