โรงเรียนต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เมื่อ 22 ธันวาคม 2556

โพสต์22 เม.ย. 2557 23:29โดยพีรพล กองศรี
สมศ.เข้าประเมินคูณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองโนน้อย เมื่อ  22 -25  ธันวามคม  2556
ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการต้อนรับจากคณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
Comments