โรงเรียนต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เมื่อ 22 ธันวาคม 2556

วันที่โพสต์: 23 เม.ย. 2014, 6:29:40

สมศ.เข้าประเมินคูณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองโนน้อย เมื่อ 16 -17 ธันวามคม 2562

ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการต้อนรับจากคณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง